Forsyningsdirektør Hans Erik Kristoffersen, Sønderborg Forsyning også direktør for Lillebælt Vind

Fra 1. november 2020 tiltræder direktør ved Sønderborg Forsyning, Hans Erik Kristoffersen, som ny direktør i Lillebælt Vind A/S.

Lillebælt Vind A/S, der står bag opførelsen af Lillebælt Syd Vindmøllepark, har gennemgået en række forskellige faser fra projektopstarten i 2012 til den nuværende status. Som naturlig følge heraf har selskabet også været gennem ledelsesmæssige ændringer, fortæller bestyrelsesformand i Lillebælt Vind A/S, borgmester i Sønderborg Erik Lauritzen i en pressemeddelelse. – Tiden er inde til, at ledelsen i vindmølleprojektet entydigt bliver forankret i Sønderborg Forsyning, der har kompetencerne til at varetage den daglige ledelse samt drive den forsatte udvikling og kommende projektering af projektet, siger Erik Lauritzen.

Lillebælt Vind A/S er således på vej ind i en ny fase, hvor fokus vil være på investorsøgning og arbejdet med den endelige struktur for selskabet.

Den kommende direktør for både Lillebælt Vind A/S og Sønderborg Forsyning, Hans Erik Kristoffersen, ser frem til arbejdet med at gøre projektet klar til udbud af selve entreprisen.- Opførelsen af Lillebælt Syd Vindmøllepark er et  vigtigt led i omlægningen af energiforsyningen til vedvarende energi, og projektet er helt på linje med både den tidligere og den nuværende regerings energi- og klimapolitik for Danmark. Samtidig er projektet et af Sønderborgs mange klimainitiativer for at blive CO2-neutral i 2029, siger Hans Erik Kristoffersen.