Formand for Carlsberg, Aarhus Vand mv Flemming Besenbacher: Danmark kan få en gevinst på op mod 1,6 mia. kr. og gavne miljøet, men det kræver en national affaldsplan NU. Desværre er der ikke nok genanvendt plast i den rette kvalitet på det danske marked, fordi vi simpelthen ikke er gode nok til at sortere og genanvende vores affald.

Men det kan løses med en national affaldsplan, der sætter bindende rammer for, hvordan vi ensartet indsamler og sorterer affaldet, så det bliver genanvendt og ikke brændt af.

Det skriver han i Børsen i dag sammen med Franz Cuculiza, adm. direktør, Aage Vestergaard Larsen A/S, Jesper Emil Jensen, Færch Plast A/S, og Karin Klitgaard, miljøpolitisk chef, DI – Dansk Industri.