Eksport skal løfte 2030 vision

Stjernholm A/S har været nødt til at prioritere benhårdt i arbejdet med verdensmålene, der er blevet omdrejningspunktet i virksomhedens eksportstrategi.  ”Hvad kom først – Stjernholms måde at arbejde med værdiskabelse på, eller FN’s verdensmål? Det er et spørgsmål, de nogle gange stiller sig selv og hinanden på Stjernholm A/S i Ringkøbing.

CEO Kaj Stjernholm ved godt, at det er lidt provokerende, men det kommer sig af, at Stjernholm A/S altid har arbejdet med at skabe synlig værdi indenfor økonomi, miljø og CSR. Og netop derfor, så synes Kaj Stjernholm, at Fra Filantropi til Forretning passede som fod i hose til netop hans firma.

Men eftersom virksomheden synes, at de allerede arbejder med flere af verdensmålene, fx nummer 6 (rent vand og sanitet), 12 (ansvarligt forbrug og produktion) og nummer 13 (klimaindsats), så var de nødt til at angribe det på en anden måde. Stjernholm endte med at lade deres strategi dreje sig om mål nummer 17 (partnerskaber for handling). Årsagen til det er, at når Stjernholm allerede leverer på flere verdensmål, så er det næste skridt, at de også får deres kunder til det, og derfor vil de kun arbejde med kunder, der vægter verdensmålene og Stjernholms kerneværdier: CSR, miljø og totaløkonomi, forklarer Kaj Stjernholm.

– Hvis vores kunder inden for forsyningsbranchen kommer med et projekt, hvor prisen fylder over 50 pct. af tildelingskriterierne, så siger vi, at det vil vi gerne byde på, men vi kan ikke skabe værdi her, så hvis vi skal være med, så skal I ændre på jeres tildelingskriterier. Og det har vi oplevet flere, der gør, forklarer Kaj Stjernholm. Med det for øje og et globalt udsyn nåede Stjernholm frem til en vision for 2030 om at ”etablere et net af bæredygtige partnerskaber på relevante eksportmarkeder”.

 Med andre ord har Stjernholm både valgt kunder og verdensmål fra for, med Kaj Stjernholms ord, at ”holde snuden i plovfugen”. Den hårde prioritering betyder også, at de har begrænset produktudvalget på eksportmarkederne, der er blevet en vigtig del af virksomhedens vision. Fremover skal 60 procent af den samlede omsætning komme fra eksportmarkederne, og her er verdensmålene en god rambuk til at banke døren ind, fordi de har skabt et fælles sprog og en fælles forståelse på tværs af grænser. Men de skarpe valg er stadig vigtige. – Vi har ansat en eksportsalgsdirektør, som er helliget det 100 procent, og vi er blevet bevidst om, hvilke produkter vi vil eksportere. Tidligere var vi slemme til at sige, at vi vil ud med alle vores 21 produkter, men nu har vi valgt fem, forklarer Kaj Stjernholm.