En nyttig formel: Bedre ilttilførsel = lavere energiforbrug = sund fornuft

Af Direktør Kaj Stjernholm, Stjernholm A/S

Rigtigt valg af teknik fremmer energibesparelse, det gør ”plejer” nødvendigvis ikke! Der er sund fornuft i at undersøge, hvad der er det rigtige valg næste gang udstyret står til udskiftning, i stedet for bare at købe noget magen til det man havde sidst.

Forkert/rigtigt valg ved indkøb af udstyr kan potentielt have stor indvirkning på energiforbrug på et renseanlæg. Helt op til 60-70% af det samlede kWh forbrug for nogle anlæg.

Hvad er forkert og hvad er rigtigt – hvad skal man så vælge? Bundbeluftningsudstyr er en hel videnskab for sig selv. En tommelfingerregel er, at jo mere aktivt membran areal man har, desto bedre overfører man ilten, og derved kan man spare på hvor meget blæserne skal levere for at rense en given mængde spildevand. Derfor er det for det meste en god idé at vælge en pladediffuser, da hele arealet udnyttes på denne type membran. Dette i modsætning til de traditionelle rørmembraner, hvor kun 50-30% af arealet faktisk udnyttes.

Hvilken materiale skal man anvende? Der er megen diskussion omkring hvilken type membranmateriale der giver den bedste iltoverførsel, og det mindste tryktab. I korte træk er der 2 typer som er mere anerkendt end de andre, nemlig EPDM og Polyurethan.

EPDM har store fordele i forhold til holdbarhed. EPDM er et gummimateriale, hvilket betyder at den holder elasticiteten i lang tid. Desuden er EPDM et hårdført materiale som kan håndtere det hårde miljø i procestankene. Som det sidste er EPDM også syreresistent. Det gør at man kan anvende stærke syrer så som myresyre, til at rengøre membraner.

Polyeruthan er knap så fleksibelt et materiale som EPDM. Derfor tilsætter man stoffer som gør plastikken mere fleksibel. Disse stoffer udvaskes langsomt i spildevandet. Det betyder, at materialet langsomt mister sin elasticitet, og kan revne og krakelere. Polyeruthan har dog den store fordel, at den faktisk overfører ilt bedre end EPDM.

Derfor er spørgsmålet altid: Vil man have lang holdbarhed, eller bedre iltoverførsel og herved mindre energiforbrug, når man skal vælge sit membran-materiale.

Økonomi, priser & miljø: Skal man se på nytteværdier er vi glade for at kunne henvise til hvad der i 2016 endte op i at vinde prisen ”Danmarks Bedste udbud”. Dette begrund i den dialog, som vi hos Stjernholm A/S lægger stor vægt på – og som BlueKolding også gerne ville fremme. Det blev ikke ”kun” til dialog for de faktiske data for dette projekt hos BlueKolding resulterede i installation af 25 % flere belufterplader på anlægget, som endte med at koste ca. 18 % mere på entreprisesummen. Energiomkostningen faldt til gengæld i alt med 25 % i forhold til billigste løsning – og der er realiseret en samlet kWh besparelse på 32,7 %. CO2 besparelse pr. år er opgjort til 234 ton. Nærmer info: Kaj Stjernholm.