ENERGI- OG KLIMANEUTRAL VANDSEKTOR I 2030
– partnerskab/samspil på tværs af erhvervsliv, kommuner og forsyningsselskaber

Der står 2024 i kalenderen, hvilket betyder, at der er kun 6 år tilbage før, at vandbranchen skal være energi- og klimaneutral, hvis vi skal leve op til vores egne målsætninger – er det realistisk?

I vandbranchen står vi overfor at skulle løse nogle helt centrale udfordringer som fx sikre sundt drikkevand, sikre vores byer mod vand fra oven, fra siden og nedefra samt implementere ny EU lovgivning som Byspildevandsdirektivet blot for at nævne nogle af de største. Det betyder også, at vi de kommende år vil se en yderligere stigning i investeringerne – hvordan hænger det sammen med, at vi skal have en energi- og klimaneutral sektor i 2030? Vi er nødtil at tale bæredygtighed, og vi er nødtil at sikre, at vi har de optimale rammer og at udviklingen går i den rigtige retning.

På Forsyningskonferencen ’24, den 30. januar 2024 på Christiansborg vil næstformand for Klimapartnerskabet Affald, Vand og Cirkulær økonomi, CEO for Envidan Ole Fritz Adeler kaste lys på problemstillingerne omkring at nå en energi- og klimaneutral vandsektor i 2030. … velkommen BlueKolding, Kalundborg Forsyning, Vandcenter Syd, Herning Vand og Brønderslev Forsyning i regi af www.forsyning2100.nu