18 ph.d.-studerende lagde vejen forbi VandcenterSyd renseanlægget Ejby Mølle for bl.a. at høre, om hvordan VCS planlægger og arbejder med modeller – under overskriften urban afløbsteknik.

De ambitiøse forskerspirer mødte emnerne med stor nysgerrighed og skarpe spørgsmål, hvilket gav anledning til relevante input og inspiration.

Besøget i Odense var en del af et ugelangt DTU-kursus, hvor kursisterne i samme uge også kom forbi HOFOR A/S, Aarhus Vand og BIOFOS – og lærte af forsyningsselskabernes erfaringer og problemstillinger.