Klart og stort ja fra forsyningsselskaberne og forsyningscheferne, når det handler om at levere høj forsyningssikkerhed, lavere omkostninger og fokus på miljøbelastning. Det er 199 beslutningstagere fra forsyningssektoren, der dækker fjernvarme- vand- og affaldssektoren, som har svaret på en række spørgsmål om arbejde og prioriteter. Undersøgelsen, der er foretaget af EY og PLUSS.

Forsyningsselskaberne har også svaret på, hvad de mener, at der bør være fokusområder i en eventuelt kommende national forsyningsstrategi. Her svarer hele 99 procent af beslutningstagerne, at en ny forsyningsstrategi bør fokusere på at forenkle regler og regulering.

Forfatterne Thomas Lyhne, PLUSS og Ulrik Ørts, EY vurderer, at undersøgelsens resultater tegner et dækkende billede af beslutningstagernes vurderinger og holdninger i forsyningssektoren 2019 inden for seks hovedområder: Prioriterede indsatser i den enkelte forsyning, Effektiviseringspres. Tendenser i sektoren på 5 års sigt. Branchens input til en eventuel ny national forsyningsstrategi, God selskabsledelse og FN’s verdensmål.

Ifølge forfatterne har levering af høj forsyningssikkerhed og sikker drift fortsat topprioritet blandt beslutningstagerne. Herefter følger lavere takster, ønsket om at mindske miljøbelastning samt omkostningsreduktioner. Helt overordnet flugter beslutningstagernes strategiske vurderinger med de sidste tre års surveys med enkelte forskydninger.

Forsyningssikkerhed og sikker drift rangerer for fjerde år i træk som højest prioriterede indsats område. Hele 86 pct. af beslutningstagerne angiver dette som topprioritet. Dernæst følger, med 30 pct., fokus på at levere lavere takster/betaling for forsyningsydelserne. Når det kommer til at mindske miljøbelastning rangerer det som beslutningstagernes tredje højest prioriterede indsats område. Fokus er dog steget hvert år fra 11 pct. i 2016, til 17 pct. i 2017, til 24 pct. i 2018, og til 25 pct. i 2019.

Derudover er beslutningstagernes fokus på at sikre fokus på FN’s verdensmål steget fra 7 pct.i 2018 til hele 17 pct. i 2019