Renseanlæg skifter rolle. Et skifte fra at være storforbruger af tilført energi, kan anlæggene nu selv levere den nødvendige energi. Enten som energineutrale eller i bedste fald som reelle energiproducenter.

Virksomheden Nissen Energy har i mange år ydet god bistand til denne omstilling af renseanlæggene – og det både i Danmark og internationalt. Et kig på virksomhedens hjemmeside rummer en god blanding af danske projekter og sågar et amerikansk renseanlæg i byen Downers Grove, det bl.a. har fået leveret et anlæg fra Skanderborg-virksomheden NISSEN.

Også det israelske selskab Electra Greentech har fået øje for NISSENs kvaliteter. Her skal virksomheden levere et gasmotoranlæg med tilhørende gasrensningsanlæg til renseanlægget Netanya WWTP, der ligger nord for Tel Aviv.

NISSEN er ved at dimensionere og producere et anlæg med en 530 kW-gasmotor, der skal producere strøm og varme fra den biogas, renseanlægget producerer i forbindelse med udrådning af det slam, der strømmer ind til renseanlægget med spildevandet.

Elproduktionen skal dække renseanlæggets el-forbrug eller ved øget produktion sendes til det offentlige elnet. Varmen skal anvendes til opvarmning af rådnetankene i biogasanlægget.