Hul igennem! Den sidste af de to ø2000 bassinledninger på henholdsvis 543 og 644 meter i området ved Femte Juni Plads er i dag kommet ud ved Nyelandsvej og er klar til etablering af den afsluttende ø3000 brønd.

Med dette projekt, som er et samarbejde mellem Frederiksberg Forsyning A/S, Per Aarsleff A/S, Entreprenørfirmaet Østergaard A/S og Krüger, får Frederiksberg yderligere kapacitet til sit regnvand, så servicemålene for vand på terræn kan opfyldes.

Når Grøndalsåen genåbnes, bliver anlægget til “skybrudsledninger”, hvilket vil sige at regnvand fra Frederiksberg kan transporteres via ledningen til åen og derfra videre til Harrestrup Å-systemet. Ledningerne vil dermed kunne afvande en 100 års regnhændelse.