Gassens fremtidsrolle i energi- og fjernvarmesystemet er til eftersyn, når Dansk Fjernvarme og HMN Naturgas starter et mere formaliseret samarbejde.

– Vi går foran og intensiverer samarbejdet på tværs af sektorer og systemer. Det er lige nu, at der træffes store valg om, hvordan energisystemerne og -sektorerne omstilles til grøn energi og med langtrækkende konsekvenser. Så det er super vigtigt, at vi sikrer, at det er de kloge løsninger, som bliver valgt. Det gør vi bedst sammen, Sådan siger Peter Kristensen, chef for markedsudvikling i HMN Naturgas, landets største gasdistributionsselskab.

Kim Behnke, vicedirektør i Dansk Fjernvarme: – Vi har brug for at producere konkret viden, som vi kan bruge i planlægningen af fremtidige investeringer hos de enkelte værker og i gassystemet. Og det haster, for planlægningen er allerede i fuld gang.