Bestyrelsen for Vestforbrænding fritog i sidste halvdel af septemer direktør Peter Basland for tjeneste og besluttede tillige at der skulle indledes en afskedigelsessag mod ham. Der er brug for en ny profil til den fremtidige ledelse af virksomheden, lød meldingen og Peter Basland får lejlighed til at udtale sig i sagen, inden bestyrelsen i slutningen af oktober måned skal behandle sagen på ny.

Senere opstod tumult i medierne. Vestforbrændings chefjurist Jan Petersen, som er er fungerende stedfortræder for selskabets direktør, sendte følgende meddelelse til pressen: Det er helt uacceptabelt, at plast fra Europa eksporteres til Asien eller andre verdensdele og bliver dumpet uden hensyn til miljø og mennesker. Det skal vi gøre alt for at undgå. Vestforbrænding har en aftale med  en af Europas største genanvendelsesvirksomheder, ALBA, om at modtage og udsortere plast  til genanvendelse. Det er et krav i aftalerne med ALBA, at den udsorterede plast skal afsættes til virksomheder, der er certificeret til at arbejde med genanvendelse.

Anledning: En TV-udsendelse med fokus på genanvendelse af det plast, som bla. Vestforbrænding indsamler – og dets slutdestination i Asien!

Nu er det så Direktør for konsulentvirksomheden Forskel og tidligere kommunaldirektør bl.a. i København Claus Juhl, der i en kortere periode tilknyttet Vestforbrænding.

Opgaven er at agere bindeled mellem bestyrelsen og ledelsen, forberede ansættelsen af en ny direktør samt understøtte Vestforbrændings strategiske udvikling.