Ambitiøse klimamål er grøn logik – artikel af Lene Espersen, CEO, Danske Arkitekter

Vi bruger for meget energi og udleder for meget CO2, fordi vi har forsømt at renovere vores hjem og de offentlige bygninger og at optimere industriens energiforbrug. Danmarks to millioner bygninger og boliger skal med i klimakampen.

Danske politikeres voksende opbakning til ambitiøse klimamål er godt nyt for Danmark: Det er i den grønne sektor, at fremtidens arbejdspladser, vækst og livskvalitet skabes. Derfor skal vi udbygge den vedvarende energi, elektrificere vores samfund og blive bedre til at energieffektivisere. Energieffektivitet har i mange år været et underprioriteret område i dansk klima- og energipolitik. Vi bruger for meget energi og udleder for meget CO2, fordi vi har forsømt at renovere vores hjem og de offentlige bygninger og at optimere industriens energiforbrug. Danmarks to millioner bygninger og boliger skal med i klimakampen.

Helt nye beregninger viser, at det danske samfund vil skulle betale en trecifret milliardregning mere for at nå målet om klimaneutralitet i 2050, hvis vi ikke får sat energieffektiviseringen op i et helt andet gear. For helt nye beregninger viser, at det danske samfund vil skulle betale en trecifret milliardregning mere for at nå målet om klimaneutralitet i 2050, hvis vi ikke får sat energieffektiviseringen op i et helt andet gear. Penge, der kan bruges andre steder til gavn for danskerne. Desuden forventes den globale efterspørgsel på energieffektive løsninger at stige med 5.000 milliarder kroner frem mod 2040 – et stort potentiale for dansk eksport og beskæftigelse – men det kræver, at det danske hjemmemarked er et troværdigt, grønt udstillingsvindue.

Vi synes, at resten af verden skal se mod os, når det kommer til at skabe grønne arbejdspladser; når det kommer til danske virksomheders innovative og bæredygtige løsninger; når det kommer til danske arkitekter og ingeniørers ekspertise inden for sundhed, indeklima og livskvalitet i bygninger; og ikke mindst når det kommer til at påtage sig ansvar og globalt lederskab i klimakampen.

Derfor er vi i Danske Arkitektvirksomheder gået sammen med en række organisationer på tværs af private virksomheder, erhvervsorganisationer, faglige organisationer og NGO’er med kampagnen og alliancen “Grøn Logik”. Her opfordrer vi vores politikere til at følge trop og tage politisk ansvar for, at vi får vores boliger, bygninger og industrien med i klimaindsatsen. Klog klima- og energipolitik handler ikke om at vælge mellem vedvarende energi og energieffektivitet. Det handler om at vælge begge dele. Vi kalder det “grøn logik”