To nye ’motorveje til regnvand’ skal bores i Københavns undergrund. HOFOR har hyret et internationalt rådgiverteam med NIRAS i spidsen til at løse de komplicerede skybrudsprojekter.

Ikke bare én – men hele to nye skybrudstunneler går HOFOR og Frederiksberg Kloak nu i gang med at konstruere i Københavns undergrund. De storstilede projekter går ud på at bore to uafhængige tunneler gennem den kalkholdige undergrund under Valby og fra Vesterbro til Kalvebod Brygge. Tunnelerne vil koste henholdsvis 300 mio. kroner og 320 mio. kroner at konstruere, og hovedformålet er at ruste byen til sjældne hændelser med ekstremregn – det vil sige skybrud, hvor der falder 15 millimeter regn eller mere i løbet af en halv time. Samtidig vil de to tunneler også blive brugt som klimatilpasning til at håndtere øgede mængder hverdagsregn. Det fortæller projektchef fra HOFOR Morten Elton Jensen.

2 fluer med et smæk. – Ved at konstruere denne slags ’motorveje til vand’ slår vi to fluer med et smæk. Vi er nødt til at gøre noget ved ekstremregnen – det er tunnelernes hovedformål. Men de kan også bruges til de øgede mængder normal regn, og dermed sikrer vi, at kloaknettet er robust nok til fremtiden,” siger Morten Elton Jensen. De to tunneler bliver op til tre meter i diameter og skal bores i en dybde fra 12-20 meter under havets overflade – ligesom man også gør med metroen. Den ene, Kalvebod Brygge Skybrudstunnel, skal strække sig over 1.360 meter fra under Codanhus på Frederiksberg, under Kødbyen og til sit udløb på Kalvebod Brygge. Valby skybrudstunnel vil løbe fra det nye Grønttorv til den gamle gastårns-grund, som HOFOR har i Valbyparken – en strækning på 1.500 meter.

– Vi regner med, at det i fremtiden vil komme til at regne 30 procent mere. Derfor bliver der brug for at afkoble 30 procent af overfladevandet, der falder på gader og stræder. I stedet for at udvide kloakkernes kapacitet tænker vi anderledes og leder vandet ned i skybrudstunneler,” siger Lene Nørgård Rasmussen, som er HOFORs projektleder for begge skybrudstunneler.

Svære, tekniske udfordringer. Til opgaven er der samlet danske og internationale kompetencer og partnere i et særdeles stærkt hold. Bygherrerne, som er HOFOR og Frederiksberg Kloak A/S, har hyret NIRAS som rådgiver. NIRAS har sammensat et internationalt rådgiverhold, hvor eksperter fra danske GEO og tunnelspecialister fra Tyskland og England sammen med NIRAS skal løfte det komplicerede projekt. – NIRAS er en meget lyttende rådgiver, som er god til at forstå bygherren og bygherrens ønsker. Det er en meget stor kvalitet. På dette projekt er der tilmed sammensat et hold med udenlandske specialister og en dansk underrådgiver. I vores optik er det det helt rigtige team til netop denne opgave, siger Morten Elton Jensen fra HOFOR.