Fredericia Spildevand og Energi og Samsø Spildevand vil anvende flest mulige ressourcer fra spildevandet. Derfor er vi sammen gået med i et projekt hvor der undersøges hvordan spildevand kan anvendes til dyrkning af græs, som kan bruges i økologiske biogasanlæg og derefter som næringsstoffer i økologisk landbrug.

Hvis denne ”Double-Loop”-recirkulering lykkes vil det være et væsentligt skridt frem mod en cirkulær anvendelse af næringsstoffer. De to forsyninger har samtidig nogle specifikke interesser, som projektet også skal være med til at afdække; hos Fredericia Spildevand og Energi vil vi gerne reducere egenbelastningen. Denne problemstilling vil imødegås, hvis rejektvandet fra afvanding af biogasresten bringes ud på marker frem for at sendes retur i renseanlægget.

Udover Samsø Spildevand ved Per Even Rasmussen, deltager også Danish Technological Institute ved Jørgen Hinge og Uffe Jørgensen fra CBIO – Centre for Circular Bioeconomy ved Aarhus Universitet. Projektet gennemføres med støtte fra INBIOM og vil resultere i et case-studie baseret på de to renseanlægs specifikke behov, som kan give grundlag for udnyttelse af næringsstofferne i spildevandet og forhåbentligt også give inspiration til andre renseanlæg.