Effektivitet, privat foretagsomhed og miljøhensyn lider alvorlig skade. DTL – Danske Vognmænds direktør Erik Østergaard: – Københavns Kommune har gerådet sig ud i store problemer med ARC. Nu har man, med Enhedslistens miljø- og teknikborgmester i spidsen, så besluttet at kaste gode penge efter dårlige i et ideologisk skoleridt. Effektivitet, privat foretagsomhed og miljøhensyn må vige for kravet om flere kommunale arbejdspladser.

Da det hedengangne Amager Renovation blev forældet og for småt, var planerne store. Så store, at milliard-gigantinvesteringerne i ARC blevet kørt hårdt igennem retorisk og politisk, og budskabet var: At bygge mindre end de storstilede planer ville være urentabelt og kortsigtet. Nu står kommunen så få år senere med ARC – og overkapacitetsproblemerne er massive: Man byggede for stort – og rentabiliteten er væk. DTL: Borgerrepræsentationens beslutning om at hjemtage affaldsindsamling får konsekvenser I kølvandet på skandalen om Amager Ressource Center (ARC), bedre kendt som Amager Bakke, har Københavns Borgerrepræsentation torsdag vedtaget en hjemtagelse af serviceopgaven med at indsamle affald i Københavns Kommune.

En beslutning, der kan få konsekvenser for andre kommuners handlemåde, og som vil kvæle et ellers velfungerende privat marked for affaldsindsamling, mener DTL: -Man er nu ved at ændre på én af de få ting, der rent faktisk har fungeret efter hensigten. Forvaltningen har så sent som 1. juni 2018 oplyst, at det ikke har nogen betydning for genopretningsplanen for ARC om opgaverne udføres af ARC selv eller udbydes som hidtil. Men det har betydning for private arbejdspladser og virksomheder. Og efter alt at dømme for miljøet, udtaler DTL – Danske Vognmænds direktør Erik Østergaard, der fortsætter:

Erik Østergaard: -Når ARC i dag jamrer over deres overkapacitet, så er det stik modsat af, hvad de bedyrede i sin tid: Dengang var den store kapacitet selve forudsætningen for en god forretning. Og nu er politikerne altså parate til at følge i fodsporene på ARC’s hjemmestrikkede og beviseligt uholdbare vurderinger af egne behov.

Læs videre: http://dtl.eu/presserum/nyheder/2018/dtl-borgerrepraesentationens-beslutning-om-at-hjemtage-affaldsindsamling-faar-konsekvenser/