Ny indkøbsorganisation og indkøbsprocedurer i BIOFOS skaber større effektivitet og reducerer omkostninger

I BIOFOS har vi stor fokus på en professionel tilgang til indkøbsområdet, hvilket også fremgår af Strategi for BIOFOS 2015-2020.

Derfor har vi den 1. maj 2019 implementeret en ny indkøbsorganisation og nye indkøbsprocesser, som skal bidrage til strategiens målsætninger, blandt andet ift. effektivitet og reduktion af omkostninger.

Internt i BIOFOS har det medført en kraftig reduktion i antal indkøbere samt en tydeliggørelse af roller og ansvarsfordeling ved indkøb. – Vi håber at alle vil tage godt imod vores nye initiativ, siger BIOFOS’ chef for Indkøb og Lager, Regina Nyholm, der kan kontaktes for eventuelle spørgsmål På Biofos.dk kan du læse mere om hvad den ny indkøbsorganisation og indkøbsprocedurer betyder for eksterne samarbejdspartnere, leverandører og entreprenører.

Læs mere: https://lnkd.in/gArrJ9F