Beijing Water Association på workshop hos BIOFOS som led i programmet for strategisk sektorsamarbejde.

Eksperter fra Beijing Water har i fem dage været på workshop hos BIOFOS med fokus på at udpege fremtidige områder for samarbejde mellem Beijing Water og BIOFOS. – Blandt temaerne var eksempelvis energiproduktion på renseanlæg, muligheder for etablering af slamforbrænding, minimering af ressourceforbrug ved avanceret styring af vandbehandlingen, muligheder for samstyring mellem afløbssystem og renseanlæg på dagsordenen. Genvinding af ressourcer fra spildevandet som eksempelvis fosfor, metaller og aske blev også behandlet på workshoppen. fortæller Carsten Thirsing, procesingeniør hos BIOFOS.

Det strategiske sektorprogram gennemføres af danske myndigheder i fællesskab med de tilsvarende myndigheder i en række samarbejdslande. – Som en del af dette samarbejde udføres der et projekt omhandlende bæredygtig byudvikling mellem København og Beijing. Projektet omhandler flere spor omkring bæredygtig byudvikling og BIOFOS bidrager til projektet med deres ekspertise på spildevandsområdet, siger Nick Ahrensberg, projektleder BIOFOS.