Skovbrande i Sverige og Norge, som vi plejer at forbinde med Sydeuropa og Californien. Udbyttenedgang i landbruget og ekstra mange slagtede køer, blågrønne alger, blød asfalt og et europæisk energisystem, der stønner i varmen, fordi a-kraftværkerne må stoppe, fordi flodvandet er for varmt til køling, vinden er svagere, og de store “fælles” vandreservoirer i Norge og Sverige synker.

Midt i al glæden over det varme badevand og de mange varme solskinstimer har rigtig mange nok fået den nagende tanke, at det her bare er begyndelsen. At klimaændringerne nu er en realitet. Lige her, hvor vi bor. Ikke kun i fattige, tørre lande i syd og heller ikke bare i det folkefattige og isfyldte nord.

Vi er som danskere stolte over vindeventyret, hvor vi på grund af politiske beslutninger er tæt på at være verdensmestre, men det samme gælder bestemt ikke klimaet. Tværtimod. Vi hører til i den værste ende. Vores klimaaftryk per indbygger er kæmpestort. Omkring ni tons per indbygger. På 25 år har vi reduceret cirka fem tons fra 14 tons til de cirka 9 tons. Og i løbet af de næste 25 år skal vi reducere de næste 8 tons ned til mellem 1-2 tons.

Det er faktisk en meget stor alarmklokke, der hyler, og den hænger uløseligt sammen med alle de andre områder, hvor vi overskrider naturens tålegrænser, og hvor naturen bider igen. Fra rovdrift på regnskoven til nedgangen i biodiversitet. Fra smid-plast-væk-kulturen til voksende affaldsbjerge. Og det handler alt sammen om miljø.

Derfor bør den nye lydhørhed, som jeg tror, rigtig mange har fået efter denne sommer, bruges til at sætte en ny og nu fælles klima- og miljødagsorden.

Det betyder, at vi forstår, at klimaudfordringen kræver meget andet end overgang til vedvarende energi. Der er nok gennem årene opstået en dansk tankegang om, at klimaet kan reddes ved at ændre energipolitik alene. Det var vel derfor, den nuværende regering slap så “billigt” om ved at droppe den tidligere regerings klimamål om 40 procent reduktion af CO2-udslippet i 2020.

Men det går ikke. Efter den ny energiaftale er det vigtigste nu at sætte fokus på, at cirka 25 procent af en danskers klimapåvirkning er fra transportsektoren, og andre cirka 20 procent fra landbrugsproduktionen. Områder, der er helt forsømte i Danmark. Der skal altså ny og stærkere politik på banen. Og det kræver nye, stærke signaler fra de politiske partier.

Flyt klima tilbage til Miljøministeriet og skab et stærkt miljøministerium efter næste valg. Klima er jo i sin substans ikke anderledes end alle andre forureninger. Fra plast i havet til cirkulær økonomi og til begrænsning af udledning af næringssalte til et stadigt mere nødlidende hav. Alle områder kræver styret nedgang af forureningerne. Så et ministerium for grøn omstilling med plads i alle de afgørende ministerudvalg for at sikre, at vi løbende reducerer udslip og målbevidst kommer nærmere respekt for naturens tålegrænser, vil kunne blive et helt afgørende element i en ny satsning.

Dertil en grøn styrende finanslov, der bygger på grønt nationalregnskab med entydige mål for den årlige og femårige reduktion af forureningerne, herunder klimagasserne.

Og med en generel lovgivning om, at alle nye love og bestemmelser skal føre til mindre reduktioner på alle forureningsparametre. Om nødvendigt i en samlet vedtagelse. En slags miljøets “fredsskov–model”. Klimarådet m.fl. kunne gives retten til at stoppe ny lovgivning, hvis der ikke er argumenteret tilstrækkelig sagligt for reduktionerne.

Det vil kunne sikre de afgørende målsætninger om både at ændre produktionsformer og adfærd, som klimakonventionen og begrebet bæredygtig udvikling fra Rio-topmødet i 1992 fastlagde. Den sikreste måde at ændre adfærd på er nemlig gennem stærke politiske beslutninger. Det har vi en lang stribe gode erfaringer med.

Alt det burde næste valgkamp handle om. At overlade det hele til, at vi personligt bare kan ændre adfærd – hvad vi selvfølgelig skal – risikerer at føre til både apati, opgivelse og vrede, hvis det ikke styres at stærke politiske beslutninger og vejledninger.

Kilde: https://www.altinget.dk/artikel/steen-gade-klimaet-har-erklaeret-os-krig?ref=newsletter&refid=28286&SNSubscribed=true&utm_source=nyhedsbrev&utm_medium=e-mail&utm_campaign=altingetdk