Øget klimaindsats haster. Det sagde Mogens Lykketoft tidl. formand for FN’s generalforsamling, på DANVAs årsmøde.

– Jeg bliver tit spurgt, hvilket mål, der er vigtigst. Jeg svarer, at alle 17 mål er vigtige – og indbyrdes forbundne – men det haster mest med klimaindsatsen, lød Mogens Lykketofts budskab til årsmødet. Og han fortsatte: – Vi skal stoppe opvarmningen af kloden, ellers er konsekvenserne helt uoverskuelige. Vi vil opleve massive flygtningestrømme og konflikter, og vi vil ikke have ressourcer til at løse alle de andre problemer, hvis det sker.

Lykketoft glædede sig samtidig over, at det med Paris-aftalen lykkedes at aftale forpligtende mål på COP21, hvor verdens to supermagter USA og Kina også underskrev aftalen. – Kinas vækst er ikke bæredygtig. Der er massiv CO2-udledning og luftforurening, og der er bevidsthed om, at det ikke kan fortsætte på samme måde. Og selvom USA har fået en klimafornægter som præsident, vil verdens store virksomheder og store byer stadig arbejde i en bæredygtig retning”, mente Mogens Lykketoft.

Mogens Lykketoft understregede, at danske virksomheder er i front, når det gælder vandløsninger, og at vi har et unikt dansk samarbejde mellem universiteter, virksomheder, vandselskaber og myndigheder.

Lykketoft var FN-formand,da verdens lande vedtog målene for bæredygtig udvikling i september 2015.

Kilde: DANVA