Koldinghus-Konferencen 2023

Fremtider for forsyningerne
Klædt på til fremtiden?

Koldinghus, onsdag, den 23. august 2023

INVITATION TIL en reel dialog om regulering med rimelighed, og virkemidler der matcher nationale klima- og effektivitetsmål

Er Forsyningerne klædt på til fremtiden? Velkommen til en dag med fuld fokus på ”forsyningernes vilde problemer” – alias de udfordringer, vi skal have løst! En dag med fokus på det vi skal gøre noget ved:

• regulering med rimelighed
• samspil, tiltro & tillid
• udsyn, dialog & attituder

Man kan vel næppe – og uden begrundelse, automatisk sætte lighedstegn mellem monopol og for høje priser, ineffektivitet, lemfældighed, tomgang og almen disrespekt for hvad der kan kaldes ”andre folks penge”? ”FULD STOP” FOR INVESTERINGSTILTRO! Og når offentlig økonomisk regulering de facto og direkte står i vejen for realisering af samfundslukrative fremtidige klimaprojekter, så må den endeløse snak og uenighed om regulering, besparelser, indtægtsrammer og benchmarking have nået sin udløbsdato. Tiden er åbenlyst til handling i feltet virkemidler og indsatsområder.Der er ikke en nem genvej. Kort og godt: Dialogen om revitalisering af den danske forsyningssektor skal i spil!

Tilliden omkring hele virkegrundlaget skal retableres – og fremtiden skal, i et nøje samspil mellem politiske mål, forsyninger, myndigheder og regulering, sikre de rigtige rammer og virkevilkår, når fremtidens infrastruktur skal etableres.

Vel mødt til en dag i Kolding-konferencens 2023-tegn.

Program

Herunder finder du programmet for Koldinghus-Konferencen 2023 Hent programmet som PDF her

09.00

Velkommen igen til Kolding – effektive forsyninger & 2030-mål

Bestyrelsesmedlem i DANVA og
BlueKolding, tidl. borgmester i Kolding

Jørn Pedersen

09.05

Nutider og fremtider for Forsyninger – strategi og muligheder i en krisetid

Traditionel strategiudformning indeholder en række centrale svagheder. Derfor er fokus i højere grad rettet mod fremtidsforskningens metoder og evnen til at scenariefremskrive. Dette har i særlig grad betydning i den sikkerhedspolitiske udvikling. Briefingen vil indeholde eksempler fra den militære såvel den civile verden, primært vind- og energisektoren, i bestræbelserne på at give en forsmag på, hvordan der kan navigeres i en usikker fremtid.

Oberst og chef for flyvevåbnets
planlægnings- og kapacitetsdivision

Palle Mørkøre

09.35

Nutider og fremtider for Forsyninger – samfund & kunder

Director & Futurist, Copenhagen Institute
for Futures Studies

Carsten Beck

10.00

Nutider og fremtider for Forsyninger – set fra Christiansborg Forsyningspolitiske ”musts” – 2030-nødvendigheder?

Medlemmer af Klima, forsynings og energiudvalget

10.40

2023 – I 2030-PERSPEKTIV, REGULERING, EFFEKTIVITET & EJERSKABER

Mere stat – mindre kommune? Mindre stat – mere kommune?

Formand for DANVA og Port of Aalborg

Lasse Frimand Jensen

11.00

Pause

11.15

ORGANISERING & OPGAVER – RESSOURCER, FORSYNINGER ÅR 2030…

MODERNISERING & ØKONOMISK EFFEKTIVITET
Jette Miller, Adm. direktør, Norfors

Når fremtidens organisering og struktur banker på MODERNISERING & STRUKTUREL EFFEKTIVITET
Lars Schrøder, Adm. direktør, Aarhus Vand

Bæredygtighed, fra aktivistisk til forretningskritisk SAMSPIL, KLIMA, KUNDER & INTERESSENTER
Mads Leth, Adm. direktør, Vandcenter Syd

Adm. direktør, Norfors

Jette Miller

Adm. direktør, Aarhus Vand

Lars Schrøder

Adm. direktør, Vandcenter Syd

Mads Leth

12.20

Frokost

13.15

NÅR LOVGIVNING OG VIRKELIGHED CRASHER

I kan stole på os – Kontrol er godt men tillid er billigere

Hvordan kan vi med mere tillid og større ledelsesrum få en forsyningssektor, der både kan løse kerneopgaven og fremtidens udfordringer?

Direktør, Herning Vand

Niels Møller Jensen

Direktør, Brønderslev Forsyning

Thorkil Neergaard

13.30

DEBATPANEL: Hvordan kan den rette balance mellem tillid og kontrol føre til god forretning, forvaltning og politik, der samler mennesker om opgaven?

Tidl. Topchef Unimerco

Kenneth Iversen

carsten-kissmeyer-l
Fhv. MF

Carsten Kissmeyer

Borgmester i Horsens

Peter Sørensen

Ordstyrer, Kommunikationsrådgiver

Peter Freisner Johansen

14.15

Kan tillid være et styringsparadigme? Hvis ja hvad kan vi gøre i morgen?

Dialog med panel, indledere og deltagere: Hvad kan vi konkret gøre i morgen, hvis mere tillid er vejen frem, og hvilke udfordringer vi vil møde på vores vej?

RESULTAT: sammen skabes konkrete formuleringer, der kan føre til konkrete handlinger.

14.45

Pause

15.00

2030-MÅL ER TIDEN TIL ET SKIFTE FRA DEFENSIV TIL OFFENSIV?

Nutidige problemer styret af nutidig lovgivning, regulering og tilsyn – hvordan?:

Direktør, Forsyningstilsynet

Carsten Smidt

Direktør, Lauritzen Holding

Finn Lauritzen

Direktør, Kalundborg Forsyning

Hans Martin Friis-Møller

Bestyrelsesmedlem Vandcenter Syd og DANVA

Birgitte Mogensen

Moderator: Jørn Pedersen, bestyrelsesmedlem i DANVA og BlueKolding, tidl. borgmester i Kolding

16.00

 Tak for i dag fra Arrangørerne

ADRESSE

Koldinghus Slot
Koldinghus, 1, 6000 Kolding

DATO & TID

Onsdag, den 23. august 2023
Kl. 09.00 – 16.00

PRIS PR. DELTAGER

DKK 2.475 excl. moms.

Form

Konference, mødested og præsentationer

Tilmelding

Du vil modtage en bekræftelses pr. mail.

VELKOMMEN

Arrangørerne byder i regi af forsyning2100.nu VELKOMMEN til bestyrelser, beslutningstagere, ledere i forsyningsvirksomheder, myndigheder, kommuner og regioner samt samarbejdspartnere, rådgiver- og leverandørvirksomheder.