ÅBENT FORUM 2021 – FORSYNING OG VERDENSMÅL

BLIV KLOGERE PÅ VERDENSMÅL og bæredygtig offentlig infrastruktur

ÅBENT FORUM 2021 – FORSYNING OG VERDENSMÅL

Vandcenter Syd, ARGO, Silkeborg Forsyning og nu også Sønderborg Forsyning sammen med Foreningen Decentral Energi og rådgivervirksomhederne Rambøll, Cowi, Orbicon, Niras og Sweco –  byder for tredje gang velkommen, og slår dørene op til videndeling blandt Forsyninger, Vand, Spildevand, Varme, Energi-, Affalds- og Transportvirksomheder – samt Havne, fremsynede Bysamfund, Kommuner og Regioner samt Rådgiver- og Leverandørvirksomheder og Infrastrukturejere.

Det er en invitation til opdatering og at blive klogere på verdensmål og bæredygtig offentlig infrastruktur.

Vi kalder det ÅBENT FORUM 2021: FORSYNING & VERDENSMÅL og det er også denne gang Vandcenter Syd, der stiller sine faciliteter til rådighed for dagen – centralt i Odense.

ÅBENT FORUM 2021: FORSYNING & VERDENSMÅL er kort og godt:
Et verdensmåls-arrangement om bæredygtig offentlig infrastruktur.

Det er en dag, der er skræddersyet til ”infrastruktur aktører”, leverandører, samarbejdspartnere og ejere af offentlig infrastruktur, der sammen arbejder for at fremme en bæredygtig udvikling.

En dag for aktører og ejere, der gerne vil opdateres, hente inspiration og blive klogere – sammen med andre, og hvor politik, teknik, service og forretning sættes i relation til fremtidige bæredygtige infrastrukturløsninger.

Vi er glade for at byde velkommen til Forsyninger, Energi-, Affalds- og Transportvirksomheder samt Havne, fremsynede Bysamfund, Kommuner og Regioner samt rådgiver- og leverandørvirksomheder og infrastruktur-ejere, der arbejder med bæredygtige fremtider.

Målgruppen
Vi henvender os til Ledere og beslutningstagere, specialister og rådgivere i offentlige og private ”Forsyninger i Danmark”, der søger opdatering, viden og informationsspredning om bæredygtighed.

Forsyninger inkluderer infrastrukturvirksomeder inden for: Energi, elforsyning, naturgas, biogas, varme/køling, vand, spildevand, affald, havne og deres ejere (kommuner, regioner, stat og private) samt rådgivere inden for dette felt.

Målgruppen omfatter ligeledes universiteter og øvrige uddannelsesinstitutioner, GTS-institutter, staten, regionerne, organisationer, brancheforeninger, klynger m.m.

På dagen kan du bl.a. møde

Mads Leth

direktør Vandcenter Syd

Vi kalder det ÅBENT FORUM, og det skal forstås bogstaveligt. Ordet er frit og ideer og initiativer er velkomne. Vi bruger FNs 17 Verdensmål for en bæredygtig udvikling frem mod 2030 som ramme for et fælles arbejde med at definere en bæredygtig forretning, som styrker både virksomheden og FN’s målsætninger.

Hans Erik Kristoffersen

direktør Sønderborg Forsyning

Der er et enormt forretningspotentiale i at udvikle nye og bedre løsninger. Det kan og skal vi som forsyninger, affalds- og energiselskaber, havne og transportvirksomheder SAMMEN med dansk erhvervsliv gøre noget ved til en ny måde at løse samfundsservicen i partnerskab, SDG 17.

Nyt medlem af programgruppen for ÅBENT FORUM i 2020.

Jens F. Bastrup

direktør Silkeborg Forsyning

Der er gode grunde til, at bæredygtighed, klimaudfordringer og vækst er rykket til toppen af den fælles agenda i både erhvervsliv og det offentlige Danmark. Der er behov for flere fælles aktive og kreative indsatser, der omsætter nyfundne metoder på at løse udfordringer af klimaforandringerne med både kommercielle og bæredygtige gevinster.

Trine Lindegaard Holmberg

direktør ARGO, Roskilde

Det kræver mod at gå foran og realisere nye måder at løse opgaverne på. Derfor har vi brug for al den viden om, inspiration til og overblik over hvordan vi som forsyningsselskaber kan spille en aktiv rolle i udvikling og test af nye løsninger og forretningsmodeller på tværs af sektoren.

I bund og grund er vores mission, at vi inspirerer og går foran. Dette så samfund og borgere selv bliver en aktiv del af en positiv udvikling. ÅBENT FORUM er vores bud på at præsentere friske øjne og kreative idéer.

Samarbejdspartnere

Praktisk info & tilmeld

Find praktisk information om konferencen og brug formularen herunder for at tilmelde. Har du yderligere spørgsmål kan du kontakte os direkte på gn@udbudsmedia.dk eller tlf. 26 16 04 94.

ADRESSE
Vandcenter Syd – 5000 Odense
DATO
19. januar 2021
TID
Info kommer
PRIS PR. DELTAGER
Info kommer

Tilmeld