Sidste udkald: Sporbarhed og dokumentation i leverandørkæden

jenspreb

Med øgede lovkrav, kundekrav om certificering og mærkning og egne ønsker om bedre styring af virksomhedens risiko generelt har sporbarhed og dokumentation fået stigende betydning. Derfor vil CSR LINK gerne kaste lys over, hvordan det står til med sporbarheden i virksomhederne. Det gøres på et netværksmøde d. 1. november, som afholdes med faglig bistand fra leverandørkædeeksperten Factlines. På mødet bliver viden bliver lagt frem gennem brancheforeningers erfaringer og virksomhedscases, og der bliver åbnet op for en diskussion om sporbarhed ud fra: kundernes behov – virksomhedens udfordringer – løsninger.

Slutmålet med mødet er, at deltagerne kommer hjem med en klar plan for, hvordan de kan opnå højere sporbarhed og bedre dokumentation, og hvordan de kan sikre sig, der bliver fulgt op.

Program: Sporbarhed og dokumentation i leverandørkæden
Tilmelding: Jens Prebensen, jp@csr-link.dk