Direktionsassistent

People Company søger for LIFA A/S Landinspektører i Odense

Vi søger for LIFA A/S en proaktiv, kommunikativ og selvstændig direktionsassistent, der brænder for at arbejde med forretningsudvikling og HR i tværorganisatoriske projekter til en af landets førende landinspektørfirmaer.

Med reference til den adm. direktør får du ansvaret for at lede tværorganisatoriske projekter indenfor forretningsudvikling og de organisatoriske områder, samt medvirke til at direktør og ledergruppe er på forkant med udviklingen til gavn for organisationen, herunder:

  • Planlægning og gennemførelse af strategiske analyser på tværs af organisationen
  • Planlægning, gennemførelse og proaktiv opfølgning på kortere og længerevarende projekter inden for organisations- og forretningsudvikling samt strategiske opgaver
  • Udarbejdelse af analyser, præsentationer og anden relevant dokumentation i samspil med organisationen.