Pesticidrest fundet i drikkevand, der forsyner 20.000 borgere

Der er fundet mængder af pesticid-stoffet DMS i drikkevand fra Marbæk Vandværk, der ligger langt over Miljøstyrelsens grænseværdier. Det fortæller: tv2lorry.dk. I drikkevandet fra et vandværk i Frederikssund Kommune er der fundet for store mængder af stoffet DMS, der er et nedbrydningsprodukt fra et pesticid. Undersøgelser viste, at der på Marbæk Vandværk er et indhold af DMS på 0,26 µg/l.

Miljøstyrelsens højst tilladte værdi er på 0,10 µg/l. Ifølge en pressemeddelelse fra Novafos har Styrelsen for Patientsikkerhed vurderet, at den fundne mængde af DMS ikke udgør eller har udgjort en sundhedsmæssig risiko. For høje mængder af stoffet blev fundet i flere af de boringer, der forsyner Marbæk Vandværk. Marbæk Vandværk forsyner omkring 20.000 forbrugere i byområdet i Frederikssund.  Derfor oplyser kommunen og dets vandselskab Novafos, at man nu har ændret indvindingen for at sikre, at drikkevandet overholder Miljøstyrelsens krav.  – Vi ved ikke, hvor længe stoffet har været i drikkevandet, men jeg er glad for, at vi så hurtigt fik sat en undersøgelse i gang, og allerede nu har lukket de boringer, der har et forhøjet indhold af DMS, siger direktør for Novafos, Carsten Nystrup.

HVAD ER DMS? En forkortelse for stoffet N,N-dimethylsulfamid. Stoffet er et nedbrydningsprodukt fra et pesticid, Tolylfluanid, der bl.a. har været anvendt ved frugt- og planteavl. Siden 2007 har det ikke været tilladt at anvende dette pesticid. Det vides endnu ikke, hvor farligt stoffet er. Styrelsen for Patientsikkerhed er blevet bedt om at udarbejde en sundhedsfaglig vurdering af stoffet. Indtil videre har vandværkerne ikke været pålagt at kontrollere for DMS ifølge Miljøstyrelsens krav til kontrol af vandkvaliteten. Det bliver alle vandværker fra 1. juli 2018.