Der er et stærkt behov for innovative løsninger på en række samfundsmæssige udfordringer. Alligevel tøver mange kommuner med at udnytte de muligheder, som ligger i offentligt-private innovationssamarbejder. Det skriver Malene Roose Bagh og Annemette Thorgaard begge partnere og advokater ved Kammeradvokaten i Danske Kommuner.

De konkluderer bl.a. at, det tit er en fordel, hvis flere kommuner slår sig sammen om at drive innovationen og dermed opnå større projekter til gavn for både den offentlige og private part og i sidste ende for velfærden

De påpeger behovet for nye innovative løsninger på de samfundsmæssige udfordringer, som også Danmark står over for i de kommende år, og at der er mange gode initiativer i gang inden for blandt andet ældrepleje og håndtering af klimaændringer. Alligevel, lyder det, synes mange offentlige myndigheder – herunder blandt andet kommuner – at tøve med at udnytte de muligheder, som det giver at gennemføre offentlig-private innovationssamarbejder (også kaldet OPI). Der er ellers flere gevinster at hente, og også derfor har regeringen fokus på, at de offentlige og private parter kan idéudvikle i samarbejde for at opnå synergieffekter.

De peger specifikt på at bl.a. Albertslund, Esbjerg og Frederikssund kommuner har indgået et samarbejde med Markedsmodningsfonden om at gennemføre Europas første innovationspartnerskab efter de særlige regler herom i den nye udbudslov. Parterne er i fuld gang med – sammen med de to konsortier, der vandt udbuddet – at udvikle nye innovative løsninger, der kan forebygge og reducere antallet af indlæggelser af ældre på grund af dehydrering. Frederiksberg Kommune har fulgt op med udbud af et innovationspartnerskab om nye løsninger om håndtering af regnvand.

Læs hele artiklen her:  http://www.danskekommuner.dk/Artikelarkiv/2018/Magasin-19/Offentlig-privat-innovation-har-aldrig-varet-vigtigere/