Direktør Thomas Foged Middelfart Spildevand A/S glæder sig over, at Middelfart Spildevand har kunnet gennemføre store og vigtige projekter i 2018 indenfor budgetrammerne, og har kunnet prioritere når det har været nødvendigt.

Han siger: – Vi har bl.a. investeret i ny teknologi på Middelfart Renseanlæg, som både giver bedre arbejdsmiljø, færre udgifter til punktafgifter samt kraftigt reducerede energiudgifter. En investering på ca. 5 mio. kr., som sandsynligvis allerede er tjent hjem inden 5 år. Den slags projekter vil vi helt givet kommet til at se flere af de kommende år.

Anledningen er, at Middelfart Spildevand A/S kommer ud af regnskab 2018 med et overskud på 12,3 mio. kr. Resultatet er i særlig grad begunstiget af indtægter fra tilslutningsbidrag fra byggemodninger, som der har været udlæg til i tidligere år. Bestyrelsesformanden Allan Buch hæfter sig ved nogle mere grundlæggende tendenser i regnskabet: – Jeg er rigtig godt tilfreds med regnskabsresultatet for 2018. Korrigerer vi for de ekstra indtægter på tilslutningsbidragene, har vi et lille overskud tilbage.

– Vi tiltrådte som ny bestyrelse primo 2018, og blev hurtigt enige om, at der skulle øget fokus på økonomistyringen. Bestyrelsen er meget bevidste om, at taksterne ligger over gennemsnittet, og at vores gældsætning i virksomheden tynger vores investeringsmuligheder. Vi har derfor bestyrelses- og ledelsesmæssigt sat fokus på en ny økonomisk retning, hvor vi har sat skærpet fokus på økonomistyring, prioritering af budgetmidlerne samt stoppet for optagelse af nye lån, mens vi sørger for at nedbringe den gamle gæld betragteligt hvert år, siger formanden.