SESSION B: WSP DANMARK A/S – ÅBENT FORUM 2021
Vandcenter Syd. Den 16. september 2021
Det handler om GRØNNE FREMTIDER

TEMA: Vand, Natur og Sundhed i et fremtidsperspektiv

Mød Peter Bornhardt, afdelingschef, Klimatilpasning & Byudvikling / Forsyning & Anlægsteknik, WSP DANMARK

Hvilken værdi opnår vi for os, og hvordan kan vi skabe den holistiske løsning? Er vi #FutureReady?

Vi kigger ind i en fremtid, som vil være endnu mere præget af et kraftigere fokus på bæredygtighed, klimaforandringer, CO2 reduktioner osv. – både fra -og for os selv, men i ligeså høj grad fra vores kunder, borgere og medmennesker (fra hele aldersspektret). Kan vi navigere mellem vores respektive servicemål, formål, visioner og missioner, har vi et samfundsansvar overfor klimaforandringer, biodiversitet, sundhed osv. og hvordan skaber vi bedst mulig værdi og for hvem? Velkommen til oplæg og dialog.

WSP arbejder med miljø, klimatilpasning, forsyning, arbejdsmiljø, infrastruktur, byggeri og renovering. Det er vores fælles nysgerrighed, erfaring og faglige iver, der driver WSPs innovative metoder. Klimaudfordringen, urbanisering og rent vand til alle er noget af det vi med passion kaster os over. Og vi spænder vidt. I tæt dialog med vores kunder, skaber vi håndgribelige løsninger på aktuelle udfordringer – og tror på, at de hjælper os til en bedre verden i morgen. Vi ved, at vi er del af et større kredsløb.