Holdningen i Danmark er, at vi skal drikke rent og urenset vand, men der er pesticider i vandet flere steder. Det er de mange nye historierom pesticidrester i boringerne hos landets 2.500 vandværker, der er dukket op, og som har fået Tommy Mostrup, direktør for vandselskabet i Hjørring, til at reagere. Han mener, at flere vandværker bør rense vandet. For der findes alt for mange rester af sprøjtegifte i vores drikkevand. – Det vil ikke blive bedre de næste mange årtier, uanset hvad vi gør, mener han.

Det skriver https://jyllands-posten.dk/protected/premium/indland/ECE10843349/jeg-vil-hellere-drikke-renset-vand-end-vand-med-pesticidrester. – Selv om Miljøministeriet og vandværkerne skulle lykkes med at få kontrol med alle de kemikalier, der køres ud på markerne, så vil der gå 40-100 år, før det, der allerede er smidt ud, når ned til grundvandet. Og så skal vi de næste 40 år alle gå og drikke de kemikalier, der allerede er smidt ud, siger Tommy Mostrup til avisen.

Vandværket i Hjørring er et af de 10 steder i landet, hvor kommunen har givet tilladelse til at rense drikkevandet, fordi det ikke har været muligt at finde tilstrækkeligt med rent vand. Tommy Mostrup fortæller, at kommunen bruger filtre med aktivt kul, som fjerner langt de fleste sprøjtegifte og deres nedbrydningsprodukter.

Holdningen til at rense drikkevand er kontroversiel. Tommy Mostrup mener faktisk, at man reelt tager forbrugerne som gidsler, fordi konsekvensen af den nuværende politik er, at en stor del af forbrugerne i dag får vand med en lille smule rester af pesticider i. Selv om man ifølge Tommy Mostrup for blot 50 øre pr. kubikmeter – eller cirka 60 kroner for en familie om året – ville kunne fjerne stort set alle pesticidrester ved at føre vandet gennem et kulfilter.

Danva bakker ikke op om at rense mere drikkevand, og det gør miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) heller ikke.