Første regnvandstunnel står klar. Østerbrotunnelen er netop blevet indviet. Den vil i fremtiden kunne transportere store mængder regnvand fra Ydre Østerbro direkte ud i havnen. Så kan man begrænse antallet af oversvømmede gader og overfyldte kloakker i kvarteret. Men trods den 580 meter lange tunnel er der stadig lang vej at gå inden Ydre Østerbro er helt skybrudssikret.

Ydre Østerbro er et af de steder i København, hvor skybrudssikringen er nået længst. Der er skabt områder i kvarteret, hvor regnvand kan opsamles og forsinkes som eksempelvis Tåsinge Plads Og nu er Østerbrotunnelen også klar. Alligevel går der år, inden kvarteret er færdig med at blive skybrudssikret.

Skakten ved havnen var rammen om indvielsen af Østerbrotunnelen – en eksklusiv mulighed for at se bygværket inden regnvandet indvier tunnelen – Med Østerbrotunnelen lægger vi en vigtig brik i det store puslespil, det er at skybrudssikre København og Østerbro. Men denne tunnel er én brik blandt mange, og det er et puslespil, som skal lægges over en lang årrække, siger Frank Jensen, Københavns overborgmester.

En af årsagerne til, at det tager mange år, er, at forsyningsselskabet og kommunen har valgt at finde løsninger, som ikke kun kan transportere vandet væk, men også kan forskønne byen og give nye åndehuller. Og det er indtil videre lykkedes så godt, at Klimakvarteret, som området på Ydre Østerbro bliver kaldt, har tiltrukket sig opmærksomhed fra en række udenlandske byer.

– Østerbrotunnelen er en slags motorvej for regnvandet, og nu fortsætter arbejdet med at lave alle tilkørslerne, så vandet kan blive ledt fra tage og veje ned i tunnelen og direkte ud i havnen på sikker og forsvarlig vis, siger bestyrelsesformand Leo Larsen, HOFOR.

Østerbrotunnelen er unik, fordi den er den første af sin slags. Den skal transportere regnvand fra Ydre Østerbro direkte ud i havet for at reducere de mange skader, der tidligere har været i kvarteret som følge af kraftig regn og skybrud. Der har været store problemer med oversvømmelser ved blandt andet Carl Nielsens Allé og det gamle Øresundshospital. Men tunnelen er ikke unik ret længe endnu. Flere steder i byen er HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab og Københavns Kommune i gang med at planlægge lignende tunneler for at kunne styre regnvandet lidt smartere i fremtiden. Og for at få udbytte af tunnelerne skal HOFOR og Københavns Kommune i fællesskab udføre en lang række projekter, som leder regnvandet uden om kloakken og ned i tunnelerne.

Skulle et skybrud for alvor ramme, og skulle tunnelen blive fyldt til bristepunktet, kan den lede op til 12 m3 regnvand ud i havet … vel at mærke: Hvert sekund. Det svarer til at tømme et olympisk svømmebassin på 3,5 minut. Det er meget regnvand, som udover at blive fjernet fra gaderne på Ydre Østerbro, også er væk fra kloaksystemet, hvor det ellers skal pumpes omkring 12 km gennem København ud til rensning ved Lynetten.

Den 2,5 m brede og 580 m lange tunnel er “usynlig” gemt god væk under jorden.