Effektivitet, partnerskaber og grøn omstilling. Sådan lyder nøgleordene for det nye affaldsselskab, som I/S Reno-Nord fra nytåret 2022 indgår i sammen med AVV I/S. Den daglige drift vil være upåvirket af fusionen, men på sigt bliver det nye selskab en vigtig løftestang for den grønne omstilling og et cirkulært Nordjylland. – Når vi samler kræfterne, kan vi virkelig spille aktivt ind i den Klimaaftale, som Regeringen i 2020 lancerede for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi. Det siger Thomas Lyngholm, direktør i det nye selskab og hidtil med direktør-kasket i Reno-Nord. Han pointerer, at ønsket om at iværksætte fusionen kommer fra de seks ejerkommuner bag selskabet: Brønderslev, Hjørring, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg.

Steen Madsen, tidligere direktør i AVV og nu vicedirektør i det nye affaldsselskab, supplerer: – De to selskaber har allerede arbejdet sammen om flere vigtige områder og indgik i 2017 en samarbejdsaftale om bl.a. plastaffald og affald til deponi. Med udgangspunkt i den nye klimaplan sætter vi nu et stærkt hold, der kan løfte opgaven her i Nordjylland.

Klimaplanens hovedmål – øget genanvendelse og nedbringelse af CO2-udledningen – har AVV og Reno-Nord længe arbejdet fokuseret med på hvert sit felt: AVV med iværksættelse af en lang række tiltag for direkte genbrug og cirkulær økonomi og Reno-Nord med etableringen af Danmarks første sorteringsanlæg for plast- og metalaffald fra borgere. Fusionen samler alle de gode ressourcer og giver mulighed for at arbejde videre med den tredobbelte bundlinje, hvor både miljø, økonomi og social ansvarlighed spiller ind, fortæller Steen Madsen: – Vi vil gerne sikre endnu større udbredelse af f.eks. tiltagene for cirkulær økonomi, og her er den nye Ressourcepark, som er under udvikling sammen med Aalborg Kommune, en vigtig og spændende mulighed. Og så har vi et ønske om at styrke de socialøkonomiske arbejdspladser der, hvor det kan lade sig gøre.

Sektorkobling og grønne brændstoffer. Et andet, vigtigt fokusområde for det nye selskab bliver sektorkoblingen, hvor f.eks. indfanget CO2 fra energianlæggenes affaldsforbrænding kan indgå i Power-to-X-anlæg, der fremstiller grønne brændstoffer til bl.a. skibe. Reno-Nord indgår sammen med Aalborg Forsyning og investeringsselskabet Copenhagen Infrastructure Partners i samarbejdet om et nyt anlæg, der skal opføres ved Nordjyllandsværket i Aalborg. Et område, der rummer store perspektiver for fremtiden og muligheder for det nye selskab, forklarer Thomas Lyngholm: – Her kan vi som et stort affaldsselskab virkelig gøre en forskel, fordi vi har volumen til at levere CO2 til at drive de nye, innovative teknologier.

Seks ejerkommuner står bag det nye selskab Brønderslev, Hjørring, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg, der har iværksat fusionen.