Dansk Fjernvarme i Kolding har ansat Jørgen Nielsen som udviklingsdirektør til at stå i spidsen for udviklingsaktiviteter for nye fjernvarmetransmissionssystemer og udnyttelse af overskudsvarme fra store datacentre. Jørgen Nielsens arbejdsomrpde er også kraftvarmeværkernes interesser over for den systemansvarlige Energinet og andre myndigheder.

Jørgen Nielsen er uddannet kemiker med bifag i økonomi fra Aarhus Universitet og har desuden taget en MBA i virksomhedsledelse fra Henley Business School.