Danske DHI GRAS har gjort sig internationalt bemærket med en opfindelse, som ved hjælp fra kunstig intelligens og satellitdata kan forhindre overvanding af alt fra avocadoer til vin, korn og bomuldsmarker. Microsoft og National Geographic støtter sammen projektet.

Kunstig intelligens spiller en afgørende rolle i et nyt dansk projekt, der har som erklæret mål at løse en af verdens store miljømæssige udfordringer – nemlig overbrug af vand i landbruget.

Ved at kombinere satellitdata og algoritmer har den danske rådgivnings- og forskningsorganisation DHI GRAS under DHI Group knækket koden til, hvordan landmænd kan reducere vandforbruget i vandingen af deres marker.

Teknologien giver landmændene mulighed for præcist at måle, hvor meget vand afgrøder afgiver i fordampning og dermed, hvor meget vand markerne har behov for. Det sker ved hjælp af to forskellige slags satellitdata – termiske og optiske data, der rumligt og tidligt sammensættes med meteorologiske data ved hjælp af en algoritme, der benytter sig af kunstig intelligens.

”Mange steder i verden bruges for meget eller for lidt vand i landbruget, fordi det er vanskeligt for landmænd og bønder at vurdere det reelle vandingsbehov. Det kan fx være tilfældet på avocadomarker i Mexico, bomuldsmarker i Indien eller hos landmænd i områder af Afrika, som ofte ikke har samme adgang til gode grunddata og viden, som vi har i Danmark. Vores ambition er at sikre bedre afgrøder, der kan brødføde flere med mindst muligt vandforbrug,”siger Torsten Bondo, Business Development Manager i DHI GRAS.

Støttet af Microsoft og National Geographic
Sammen med kun 10 andre organisationer og universiteter på verdensplan modtog DHI GRAS i december 2018 et legat fra Microsoft og National Geographic til at videreudvikle den teknologiske løsning.

Legatet gives som et led i Microsofts AI for Earth-program, som har til formål at støtte bæredygtige projekter, hvor kunstig intelligens er et centralt element. DHI GRAS’ løsning testes nu på et ca. 2.000 hektar stort landbrugsområde i Uganda. Og de første resultater er meget positive – DHI GRAS vurderer, at vandforbruget i det testede område kan reduceres betragteligt med mange positive følgevirkninger for landmændene i området.

Algoritmen bliver tilgængelig i hele verden
Fra starten har en af projektets målsætninger været at give flest mulige mennesker adgang til teknologi for at imødekomme et af verdens største ressourceproblemer. Derfor har DHI ikke tænkt sig at holde løsningen hemmelig. Algoritmen lægges ud til fri afbenyttelse, så den kan blive udbredt og skaleres i andre dele af verden.

Over 200 organisationer og universiteter ansøgte i 2018 om et af de eftertragtede ’AI for Earth’ legater, og i Microsoft Danmark er der stolthed over, at en dansk organisation er blandt modtagerne:

”Løsningen er unik, fordi den kan skaleres til det meste af verden, så landmænd og bønder kan spare på vandforbruget. Derfor ser Microsoft et enormt potentiale i teknologien. Den kan blive afgørende i en tid, hvor knap en milliard mennesker i verden mangler rent drikkevand, og vi er stolte af, at løsningen er skabt i Danmark,” siger Nana Bule, COO i Microsoft Danmark.

Læs mere om AI for Earth og DHI Group her: