Nytænkende og resultatorienteret. Høj effektivitet og lavere omkostninger sådan lyder udgangspunktet for partnerskabet ”VANDPARTNER”, der omfatter planlægning, opgravning, foring, tv-inspektion, pumpestationer og opmåling og har i alt 13 deltagende virksomheder.

Partnerskabet har netop modtaget Boligfonden Kubens procespris ved Building Awards 2018. I begrundelsen for tildelingen af prisen anføres, at Vandpartner i partnerskabets nytænkende og resultatorienterede partnerskabsmodel, skaber en større værdi og udvikler stærkere løsninger end ved traditionelt bygge- og anlægsarbejde.

Vandpartner består af Aarhus Vand, Favrskov Forsyning, Samn Forsyning, EnviDan, NIRAS, Arkil, Aarsleff, VAM, FKSSlamson, NORVA24, LE34 og Sulzer. Vandpartner er baseret på fælles strategier. Der er fokus på, at de resultater, der skabes sammen og som løfter partnerskabet til et højt niveau inden for økonomi, effektivitet, kundetilfredshed, innovation, samarbejdsglæde og kvalitet.