Når du planlægger et udbud, skal du vurdere, om det er hensigtsmæssigt at opdele en kontrakt i delkontrakter, så det bliver nemmere for små og mellemstore virksomheder at deltage i konkurrencen om offentlige kontrakter.

Hvis du vælger ikke at opdele kontrakten, skal du i udbudsmaterialet skrive en forklaring på, hvorfor du ikke gør det.

Brug ny guide fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen til at få indblik i de overvejelser, der kan være udslagsgivende for, om det kan være hensigtsmæssigt, at du opdeler kontrakten – eller at du undlader at gøre det.

Hent guiden: Opdel konktrakten eller forklar