Mød Orbicon – og besøg – mini-session E, og på poster-sesionerne under NY ØKONOMI & VERDENSMÅL, den 5. september hos VCS i Odense. Tjek ind på www.forsyning2100.nu

Bæredygtig rådgivning handler om at arbejde målrettet for at løse samfundets store udfordringer, og i takt med at vi er blevet klogere, har vi  – både som samfund og som rådgivere – udviklet vores bæredygtighedsforståelse.

I Orbicon tager denne udvikling afsæt i vores konkrete projekter under overskriften ”Fra praksis til plan”. Verdensmålene er et pejlemærke, men det er i samarbejdet med kunderne om det konkrete projekt, at de bæredygtige løsninger skal udvikles og vise deres styrker i praksis.

Ved præsentationen giver Orbicon nogle bud deres praktiske og operationelle tilgang til arbejde med bæredygtighed og verdensmål inden for forsyningsområdet

Mød Jacob P. Larsen, Divisionsdirektør, Forsyning og Infrastruktur, der holder oplægget og bemander vores postersession.

Vi arbejder med miljø, klimatilpasning, forsyning, arbejdsmiljø, infrastruktur, byggeri og renovering. Sammenhængskraften mellem forretningsområderne er medarbejdere, som konstant tænker, taler, tester og deler løsninger. Det er vores fælles nysgerrighed, erfaring og faglige iver, der driver Orbicons innovative metoder.
I Orbicon arbejder vi med de store udfordringer for Danmark og verden. Klimaudfordringen, urbanisering og rent vand til alle er noget af det vi med passion kaster os over. Og vi spænder vidt. Fra totalrådgiver på FN byen til udvikling af naturpleje med kampvogne. Fra effektiv infrastruktur til byrum der er til at leve i.
Fællesnævneren er: Bæredygtige løsninger, der skaber værdi for vores kunder, samarbejdspartnere og fælles omgivelser. I tæt dialog med vores kunder, skaber vi håndgribelige løsninger på aktuelle udfordringer – og tror på, at de hjælper os til en bedre verden i morgen. Vi ved, at vi er del af et større kredsløb.