Planlægger/ingeniør til koordinering af byudvikling og varmeforsyning

HOFOR, København

Kan du koordinere varmeforsyningen med kommune, udviklere og andre interessenter i hovedstaden, så den fremtidssikres i en tid, hvor byen oplever stor vækst?

Som vores nye kollega vil du aktivt følge byudviklingen og infrastrukturplanerne for hovedstaden og indgå i aktiv dialog med Københavns Kommunes planmyndighed og vigtige interessenter om byens udvikling med henblik på at varetage varmeforsyningens interesser. Som led i udbygningen af varmeforsyningen vil du også skulle deltage i arbejdet med at udarbejde og følge op på projektforslag til kommunen efter varmeforsyningsloven.

Dine primære arbejdsopgaver vil omfatte, at du:

  • Deltager i arbejdet med at sikre arealer til nye, decentrale produktionsløsninger som eksempelvis varmepumper
  • Medvirker til at sikre HOFORs eksisterende forsyningsanlæg ved byudvikling
  • Aktivt bidrager med input om varmeforsyning til kommuneplan, lokalplaner mv