Kronjuvel eller en betonklods – evner politikere og offentlige ledere innovation, styring & ledelse – hvad er rette strategi?

Enhver professionel virksomhedsledelse stiller sig selv ved passende lejligheder spørgsmålet: – Evner vi nu også at stille om? Evner vi at  træffe de nødvendige beslutninger og i rette tid? Gælder det også når man er offentlig servicevirksomhed, sælger gas, driver lufthavn eller forsyningsvirksomhed? Sådan lød oplægget fra Susanne Juhl, adm. direktør, HMN Naturgas I/S (foto)på den netop gennemførte årlige Energipolitiske Åbningsdebat.

Overvejelserne er reelle og topaktuelle i forsyningssektoren. Det har bl.a. regeringens forsyningsstrategi og en stigende debat om adskillelse af monopolaktiviteter og kommercielle aktiviteter af hensyn til forbrugernes interesser, sørget for.

Susanne Juhl: – Man kan jo spørge, om man lige anser sig for at være en kronjuvel eller en betonklods som bestyrelse/ledelse i en omstilling, hvor der skal lægges en kurs for en holdbar ejerstrategi. HMN Naturgas har netop realiseret et frasalg – og næste fase er at afhænde distributionsnettet til Energinet.dk. Beslutningen blev truffet af et enigt repræsentantskab i februar 2017. Anledningen var konkret regeringens forsyningsstrategi. Heri tegnes et billede af den fremtidige regulering af forsyningssektorerne, som på længere sigt vil kunne forandre forretningsgrundlaget fundamentalt. Men nok så afgørende for repræsentantskabets beslutning var overvejelser blandt ejerne og i bestyrelsen omkring det fremtidige kommunale engagement i gassektoren.

Bestyrelsen og repræsentantskabet havde mod og fremsyn til at opstarte salgsprocessen. Og vi har nået et godt resultat. Min konklusion er, at alle fordomme om manglende agilitet og forretningsmæssig ageren fra et kommunalt selskab og/eller fra en politisk valgt ledelse, således er gjort til skamme, sagde Susanne Juhl – Den politiske styring og selskabets ledelse har ageret fuldt professionelt og været igennem de afvejninger som en privat virksomhedsledelse ville sætte i værk. Stor ros til de engagerede politikere i vores styrende organer, sagde Susanne Juhl.

Samspil om udvikling af infrastruktur. Ingen resultater uden et aktivt samspil supplerede Kjeld Zacho Jørgensen, adm. direktør, Billund Lufthavn A/S. – Som A/S er der to formål, som lufthavnen kan styre efter – det samfundsmæssige og det forretningsmæssige. Der skal være bevidsthed om, at infrastruktur er et fælleseje og at det ikke behøver være et ”enten eller”.

For Billund Lufthavn er det ”både og”. Billund Lufthavn operer med de 3 f’er: Formål, fællesskab og forretning. Indsatsen fokuseres, hvor der er sammenfald mellem de 3 f’er. – Vi sikrer, at vi hver især har vores roller, sat Kjeld Zacho …. Bestyrelsen ved, at de er sat i verden for at holde øje med en opfindsom fyr som mig – og jeg ved, hvad der forventes af mig i denne position – udover gode resultater er det vigtigt at holde sig for øje, at magt korrumperer, hvis der ikke nøje er fokus – og holdes godt fast i ørerne, så mål og formål ikke tabes af sigte.”.

Konkurrence. Jette Miller, adm. direktør, De Frie Energiselskaber: – Min pointe skal være, at hvis Danmark skal være pionerland på energiområdet, så skal tingene skilles ad, så der bliver transparens. Interesserne skal skæres skarpt, så der ikke styres efter profit men efter samfundsopgaven (forsyning). Monopolselskabets og det kommercielle selskabs interesser kan være i konflikt. Den økonomisk regulering, skal skarpt på kerneaktiviteter. Opgaver, der ikke er direkte relateret til kerneaktiviteterne skal fjernes. Værktøjet er også øget tilsyn og sanktioner – og så skal der ske en tilbageføring af egenkapital til kunderne (udlodning).

Kodeks. Mads Leth, adm. direktør, VandCenter Syd A/S: – Jeg vil vælge at fremhæve ”Kodeks for god selskabsledelse i kommunale forsyningsselskaber” og anbefaler dette til grundig gennemlæsning. Jeg finder det rigtig godt. Det gælder bl.a. rammerne for ejerskabsudøvelse, samspillet mellem selskab og kommune, bestyrelsesstrukturen og samspillet med den daglige ledelse.