VandCenter Syd har en lang tradition for at være et af Danmarks førende vandselskaber. Det vil vi gerne fortsætte med at være. Vil du være med på holdet? Vi søger en afløser for vores projektchef, som har fundet nye udfordringer. 

 Om jobbet: Som fagansvarlig for vand, både grundvand og drikkevand, får du en helt central rolle i forhold til det strategiske arbejde på området, fra grundvandsbeskyttelse til levering hos kunden. Du får ansvar for at omsætte strategien til handleplaner og sikre opfølgning på indsatserne. Du bliver ansvarlig for teamet, som planlægger investeringerne på vandområdet, og som laver arbejdsplaner, budgetter og sikrer opfølgning på projektporteføljen.

Du får en central rolle i vores dialog og samarbejde med myndighederne på grundvands- og drikkevandsområdet. Du vil indgå i samarbejde og netværk, både med embedsværket centralt, vores brancheforening, kommuner og kollegaer på tværs af forsyningsbranchen.

En del af jobbet vil også være at arbejde med, hvordan FN’s verdensmål kan inspirere os i vores arbejde med bæredygtighed. Desuden vil du indgå i teamet, der arbejder med udvikling og innovation generelt i VandCenter Syd, og her har du ansvar for porteføljen af udviklings og innovations projekter på grundvands- og drikkevandsområdet.

Jobbet har reference til vores vicedirektør/chef for området ”Forretningsudvikling & Investeringer”.

Læs videre her:

https://lnkd.in/g-htWze