RAMBØLL: Mød os på mini-session B på Vandcenter Syd, den 26. september 2019,
Vandcenter Syd, Ejby Mølle, Sankt Jørgens Gade 213, 5000 Odense

Bæredygtig udnyttelse af undergrunden som ressource.

 Flere af Verdensmålene kræver direkte en sikring af en bæredygtig udnyttelse af jordens naturlige ressourcer, f.eks. SDG 6 vedr. Rent vand og sanitet, men netop bæredygtig udnyttelse af jordens naturlige ressourcer kan også understøtte opnåelse af andre Verdensmål, f.eks. SDG 7 vedr. Bæredygtig energi. Dette kræver, at vi kender til ressourcernes tilstedeværelse, mængde og sårbarhed for at vi kan sikre, at vi ikke overudnytter ressourcerne. Når vi først mestrer dette, kan vi ikke bare sikre en bæredygtig udnyttelse af jordens ressourcer, men vi kan også begynde at tænke flere måder at udnytte undergrundens naturlige ressourcer på.

På mini-sessionen præsenteres konkrete eksempler på, hvordan undergrundens naturlige ressourcer kan kortlægges, og hvordan en bæredygtig udnyttelse kan planlægges. Dette omfatter bæredygtig indvinding af grundvand (SDG 6.1, 6.3 og 6.5), udpegning af lokale råstoffer i form af grus og grus til etablering af ny infrastruktur (SDG 9.4), indvinding af klæg til diger (SDG 13.1), nedsivning af nedbør uden uønsket påvirkning af vandkredsløbet (SDG 6.5, 13.1 og 15.1), udnyttelse af grundvandet til fjernkøling (SDG 6.5 og 7.1), udnyttelse af magasinerne til lagring af overskudsvarme (SDG 6.5 og 7.1).