RAMBØLL: Mød os på mini-session F, på Vandcenter Syd, den 5. september 2018, Vandcenter Syd, Ejby Mølle, Sankt Jørgens Gade 213, 5000 Odense C

TEMA: Udvikling af strategier og nye forretningsmål

Rambøll rådgiver om og udvikler løsninger inden for en bred vifte af fagområder, der kan bidrage til at indfri verdensmålene. Rambøll vil præsentere sin tilgang til at udvikle strategier og finde nye forretningsmodeller og bæredygtige løsninger i samarbejdet mellem forsyningsselskaber og deres nuværende og potentielle samarbejdspartner og andre relevante interessenter.

Rambøll rådgiver om konkrete teknologiske løsninger og faciliterer processer, der kan sætte Forsyningerne i stand til at finde de rette samarbejdspartnere og opbygge kompetencer til at udvikle og gennemføre nye forretningsmodeller og bæredygtige løsninger.

Mød oplægsholder: Anders Mønster Hjernø, Projektchef, RAMBØLL A/S

RAMBØLL, Rådgivende ingeniører og andre eksperter. Rambølls forretningsenheder i Danmark indgår i Rambøll Gruppen. Rambøll er en førende international ingeniør- og rådgivningsvirksomhed grundlagt i Danmark i 1945. I dag beskæftiger Rambøll over 14.000 medarbejdere, heraf mere end 3.000 medarbejdere i Danmark. Vi har en global tilstedeværelse med en stærk repræsentation i Norden, Storbritannien, Nordamerika, Mellemøsten og Asien-Stillehavsområdet.

Med 300 kontorer i 35 lande kombinerer Rambøll lokal erfaring med global viden for kunne levere inspirerende løsninger, som gør en forskel for kunder, slutbrugerne og samfundet som helhed. Rambøll arbejder inden for områderne: Byggeri, transport, byudvikling, miljø, vand, energi samt managementrådgivning.