Trefor Vand har måttet lukke et vandværk og har foreløbig fundet pesticidrester i 15 ud af sine 80 vandboringer. I 7 af boringerne i mængder, der ligger over det tilladte indhold i drikkevand. Forurening fra pesticider gør det nødvendigt at rense drikkevand, det fortæller Politiken.

Et stigende antal fund af pesticider i grundvandet kan ifølge vandværkerne og en forsker betyde, at vi fremover ikke længere kan drikke urenset grundvand. – I vores bestyrelse er vi langt inde i de overvejelser, siger Charles Nielsen, direktør for Trefor Vand, som er landets tredjestørste vandforsyning til avisen.  – Kvaliteten af vores grundvandsressource er for nedadgående. Vi kommer givetvis til at finde flere og flere stoffer i det, efterhånden som vi bliver dygtigere til at måle. Så vi kan komme i en situation nogle steder, hvor det bliver nødvendigt at rense vandet, siger han

Trefor Vand har måttet lukke et vandværk og har foreløbig fundet pesticidrester i 15 ud af sine 80 vandboringer. I 7 af boringerne i mængder, der ligger over det tilladte indhold i drikkevand. Charles Nielsen kalder det »en erkendelsesrejse«. For det har hidtil været et mantra, at i Danmark drikker vi urenset grundvand.