Guldborgsund Forsyning aflyser det største udbud i selskabets historie og ændrer strategi på grund af ringe konkurrence og for få kvalificerede rådgivningsaktører i markedet

Under overskriften ’Mod nye tider’ lavede Guldborgsund Forsyning i slutningen af 2018 et EU-udbud af totalrenovering af 4 renseanlæg i totalentreprise. Ideen med at udbyde det omfattende projekt i totalentreprise var dels at opnå synergieffekter ved at udbyde flere store projekter samlet og dels at tiltrække nye, innovative ideer til forbedring af ’fremtidens renseanlæg’. – Vi må imidlertid desværre med en vis skuffelse konstatere, at det oprindelige EU-udbud ikke afstedkom den forventede konkurrence i markedet, udtaler projektchef Jesper Reinhold, Guldborgsund Forsyning. – Samtidig vurderer vi, at den begrænsede interesse for EU-udbuddet er udtryk for, at der er for få kvalificerede rådgivningsaktører i markedet.

Derfor har Guldborgsund Forsyning nu besluttet helt at ændre strategi omkring den omfattende anlægsopgave, der er den største i forsyningsselskabets historie og som samlet set ventes at løbe op i mere end 200 mio. kr. – Vi har således besluttet at aflyse det oprindelige udbud og i stedet gennemføre udbud af 5 hovedentreprisekontrakter, hvoraf 3 er i EU-udbud (hvilket er nødvendigt på grund af opgavernes omfang) og 2 er såkaldte underhåndsudbud,” siger Jesper Reinhold. – Forskellen på at udbyde projektet i én totalentreprise og som fem hoved- og underhåndsentrepriser ligger primært i, at ovennævnte entrepriseformer ikke omfatter fx projektering. Det har vi til gengæld indgået en aftale med rådgivningsfirmaet EnviDan om at stå for.

– De fem entrepriser udbydes tidsmæssigt forskudt i forhold til hinanden. Og det råder i væsentlig grad bod på den forsinkelse af projektet, som gennemførelse af de nye udbud naturligt indebærer. Derfor forventer vi fortsat, at alle delprojekter vil kunne være afsluttet inden udgangen af 2021. Med den nye model forventer vi samtidig at opnå øget konkurrence om opgaverne og ikke mindst at give flere lokale virksomheder mulighed for at byde ind på opgaverne,” pointerer Jesper Reinhold.