Ny teknologi flytter ind i kloakkerne. Robotter, ’big data’ og kunstig intelligens skal spare flere hundrede millioner kroner på kloak-vedligehold.

– De nyeste computer visionog AI-algoritmer, som vi forsker i, muliggør automatisering af komplicerede opgaver. Vi forventer pr. automatik at kunne finde fejl i kloaknetværket ud fra de sensordata, en nye robot vil levere. Sådan siger Thomas Moeslund, professor ved AAU.

Manuel TV-inspektion for at undersøge kloakrørenes tilstand er snart fortid når det handler om at inspicere en af de dyreste infrastrukturer i Danmark. Automatiseret overvågning forventes at øget rørenes levetid med op til 25 år. Mads Uggerby, Udviklingschef i EnviDan. siger: Kombinationen af den løbende automatiserede overvågning samt anvendelse af AI til visuel genkendelse og fremskrivning af de observerede skader og fejl, vil sætte os i stand til at øge den gennemsnitlige levetid, uden det går ud over forsyningssikkerheden.

En EnviDan undersøgelse viser, at kommunerne i gennemsnit udskifter rørene, når de er 40-50 år gamle, på trods af at de har en forventet levetid på 75 år.

Besparelsespotentialet for de danske vandforsyninger er stort. Så med tanke på at problemet er det samme i hele verden, er potentialet enormt, siger Jens Peder Kristensen, der er CEO TinyMobileRobots ApS. For at målet kan opnås er det nødvendigt at gennemføre forskning og intensive test. Med innovations Fondens investering i projektet får projektdeltagerne mulighed for at lave forskning og test, som i sidste ende skal vise at Danmark er i den absolutte elite indenfor højteknologisk produktudvikling.

Læs hele historien her: https://www.envidan.dk/robotter-i-kloakken-vil-spare-samfundet-kaempe-millionbeloeb?utm_source=&utm_medium=&utm_campaign=&utm_term=&utm_content=