Bestyrelsen i Sønderborg Forsyning har afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde, efter massiv kritik om Sønderborg Forsynings beslutning om hjemtagning af renovation i Sønderborg. I en pressemeddelelse oplyser bestyrelsen for Sønderborg Forsyning, at bestyrelsen op til tilbudsafgivning ved flere lejligheder har stillet skarpt på det kontrolbud, som Sønderborg Forsyning ville afgive.

En alvorlig regnefejl har vist, at grundlaget for den oprindelige beslutning ikke var korrekt. Bestyrelsen har derfor besluttet, at udbuddet skal gå om og pålagt direktionen at drage omsorg herfor.

– Det er under al kritik, at Sønderborg Forsyning i første omgang blev kåret som vindere af kontrolbuddet på indsamling af husholdningsaffald på grund af en regnefejl. Sådan siger Lars William Wesch, direktør for ATL Transportens Arbejdsgivere, der organiserer mange af de private operatører i branchen.

– Vi har taget til efterretning, at Sønderborg Forsyning i fredags har besluttet at udbuddet skal gå om og give Sønderborg Forsyning mulighed for at skrive et nyt tilbud. Hvis det havde være en privat virksomhed, der havde givet et tilbud, der på flere punkter ikke lever op til kravene og med en urealistisk lav pris, så ville man blive afvist på stedet. Situationen er nu, at forsyningsselskabets eget bud får en ekstra chance – og de har endda fuld information om de private konkurrenters tilbud. Det er simpelthen ikke i orden. Resultatet burde naturligvis være, at dømme forsyningsselskabets eget kontrolbud ude, og give opgaven til den private virksomhed som har afgivet det bedste konditionsmæssige tilbud.