Forsyningsvirksomhederne Hofor, Biofos og Lolland Forsyning finder sammen. Selskaberne har hen over sommeren indledt et samarbejde, hvor de forpligter sig til at støtte hinanden i hverdagen. Det fortæller selskaberne i en pressemeddelelse.

Baggrunden for aftalen er, at alle tre forsyninger har nogenlunde de samme udfordringer. Selskaberne er enige om, at ved at understøtte hinanden får den enkelte forsyning de bedst mulige forudsætninger for at imødekomme egne udfordringer.

Fokus i aftalen vil være på driftsmæssige udfordringer, hvor de tre forsyninger kan lære af og komplettere hinanden.

– Med denne aftale understreger vi, at vi er afhængige af hinanden som land og by. Der er ikke noget modsætningsforhold mellem Hovedstaden og Lolland, tværtimod skal vi bruge hinanden og styrke samarbejdet, så vi kan få skabt vækst og arbejdspladser. Jeg ser frem til at høre om Lollands erfaringer med en mere direkte undervisning af skolebørn omkring spildevand og energi, adm. direktør for Biofos, John Buur Christiansen.

Samarbejdet udmøntes i konkrete to-årige handleplaner, første gang for perioden indtil udgangen 2019. Aktiviteterne kan variere i graden af forpligtelse, fra erfaringsudveksling og netværksdannelser over koordination og samordning af aktiviteter til egentlige fælles projekter mellem to eller alle tre forsyninger.

– Vi i forsyningen vil gerne samarbejde med andre, vi har alle de samme udfordringer, og nogen er altid længere end andre, så hvis vi deler vores viden og arbejder sammen, når vi længere. Vi har allerede set på de erfaringer, som Hofor har gjort med at blødgøre drikkevandet, besøgt det første værk med blødgøring i Hofor i Brøndby og er i tæt kontakt med Hofor, som efter årsskiftet har en analyse klar om hvilken metode, der er bedst på værker af vores størrelse, siger Mette Obel Jepsen, der er adm. direktør for Lolland Forsyning.

Der er enighed om, at samarbejdet bygges op trinvis til at blive mere og mere forpligtende over den første handleplanperiode