SESSION A: MØD SWECO A/S – ÅBENT FORUM 2021
Vandcenter Syd. Den 16. september 2021
Det handler om GRØNNE FREMTIDER

TEMA: Udviklingen i arbejdet med bæredygtighed på HOFORs store vandværksprogram

Mød oplægsholdere: Jens Lillebæk, Chefrådgiver, SWECO og Jeppe Poulsen, projektleder og bæredygtighedskoordinator, HOFOR 

SWECO A/S og HOFOR deler ud af deres gode oplevelser fra deres rejse med bæredygtighed og verdensmål på det store vandværksprogram, modernisering af vandforsyningen og blødere vand til en million københavnere. Fra 2017 til i dag, og hvad der måske vil ske frem til 2028, hvor det sidste af de store nye vandværker idriftsættes.

Fra energieffektive pumper, LED belysning og budgetter til bæredygtighedstiltag, over den frivillige bæredygtigheds klasse til de første overvejelser og erfaringer med implementering af DGNB. Tilrettelæggelse af forløbet, opsamling af erfaringer og videndeling i forløbet, de første workshops med Verdensmålene frem til der hvor programmet er nået til i dag.  Og hvad der kunne ske de næste år.

Det er spændende oplevelser og erfaringer vi gør os, sammen med HOFOR og hele det store hold, som arbejder på programmet. Dem vil HOFOR gerne dele.

Vandforsyningen til hovedstadsområdet gennemgår i disse år en gennemgribende modernisering. HOFORs program for nye vandværker og blødere vand omfatter en komplet nybygning af vandforsyningen ved at opføre syv store topmoderne regionale vandværker på lokationer fordelt ud over det østlige Sjælland, hvorfra vandet indvindes, produceres og pumpes ind til forbrugerne i hovedstadsområdet. HOFORs ejerkreds, en række kommuner i hovedstadsområdet, står bag programmet til en samlet investering på 4,5 – 5 mia. kr. Den samlede projektportefølje har en overordnet tidsplan fra 2017 til 2028, og forbrugerne i hovedstaden vil gradvis opleve at få blødere vand de kommende år.