SESSION C: FORENINGEN DECENTRAL ENERGI
ÅBENT FORUM 2021, Vandcenter Syd. Den 16. september 2021
Det handler om GRØNNE FREMTIDER

TEMA: Styrken i samarbejde mellem virksomheder i forskellige brancher (sektorkobling)

Mød oplægsholder: Niels Larsen, direktør, Foreningen Decentral Energi

 Det handler om miljørigtig grøn og billig energi, der skal fremmes – også politisk! Samarbejdsmodellen i Kalundborg-symbiosen er ”det gode eksempel” for forsyningsvirksomheder, der tror på – og ser mulighed i at hente ressourcer ud af aktuelle processer. Dette som selvstændig aktør eller via et samarbejde med kollega- og brancheaktører.

Der er tale om så væsentlige uudnyttede danske energiressourcer, at vi i Decentral Energi tilbyder at stå i spidsen for fremme af interesser, der har til formål at sikre den videre og bredere forståelse af de reelle potentialer.

Værktøjerne til dette skal findes sammen med, og styret/vejledt af aktive medlemmer af foreningen. Vi har som forening en lang tradition for – og held med – at løfte mange gode sager ind i det politiske system, og her finde bred forståelse for etablering af effektive grundlæggende ramme- og virkebestemmelser. En høj grad af gennemslagskraft i vores kontakt med myndigheder og folketing er dokumenterbar.

Spildevandsanlæg kan fremme et skifte fra at være storforbruger af energi til at blive betydningsfuld energiproducent, der kan producere både miljørigtig energi og råstoffer. Varmepumper der udnytter spildevandets energi og/eller energi i grund der pumpes op, er et andet godt eksempel at arbejde for. Alle disse uudnyttede ressourceformer er der god grund til at have fokus på – det handler om miljørigt grøn og billig energi, der skal fremmes – også politisk.

Som medlem af Foreningen Decentral Energi er du en del af et stærkt fagligt netværk. Du har mulighed for at opbygge og styrke dine relationer, få sparring, ny viden og inspiration – det gælder ikke kun i forbindelse med vores aktiviteter, men også i dagligdagen, hvis du står med en udfordring eller ønsker at dele dine erfaringer. Vores medlemmer er bredt repræsenteret inden for el- og varmeproduktion, forsyningsvirksomheder, gartnerier, industri- og produktionsvirksomheder og biogasanlæg. Vi ved, at dialog på tværs skaber værdi for vores medlemmer, fordi der er mulighed for at drøfte konkrete emner og problemstillinger med andre i tilsvarende funktioner. En ny vinkel og nye praktiske værktøjer gør en forskel for mange.