SESSION D: RAMBØLL A/S – ÅBENT FORUM 2021
Vandcenter Syd. Den 16. september 2021
Det handler om GRØNNE FREMTIDER

TEMA: GRØNNE FREMTIDER – Varmepumper – Et stort potentiale

Mød oplægsholder: Chefkonsulent Patrick Durup Thomsen, RAMBØLL A/S

Forsyninger reguleret under Vandsektorloven har tidligere i år indberettet nuværende og forventet energiforbrug og CO2-udledninger til Miljøstyrelsen i en Parismodel for vandsektoren. Målet var at skabe oversigt over, hvorvidt sektoren kunne opnå energi- og klimaneutralitet inden 2030/35.

Rambøll har bistået flere forsyninger med indberetningen, og vores arbejde viste, at anvendelsen af varmepumper til udnyttelse i varmen fra spildevand, og også grundvand har et stort potentiale til at kunne sænke forsyningernes CO2-aftryk endog betydeligt.

Installation af varmepumper på spildevandsrensningsanlæg har et enormt, men sjældent udnyttet, potentiale. Varmepumperne kan udnytte spildevandets energi, der ellers ville være gået tabt, og kan dermed sende grønnere og billigere varme ud til forbrugerne i fjernvarmesystemet. Ligeledes kan energien i det grundvand vi pumper op af jorden udnyttes via varmepumper, men igen er det kun i begrænset grad, at man indtil nu, har udnyttet potentialet.

Der er mange fordele i at udnytte disse ressourcer, bl.a. at det sikrer øget grad af sektorkobling (læs effektivisering af energibalancen), omkostningerne til produktion af energi og ressourcer reduceres på tværs af sektorer, og den samlede udledning af klimagasser falder. Endnu mangler rammerne som skal sikre incitamentet til fuld kapitalisering af de nævnte fordele – der bør derfor ses på en model, som kan rumme krav og restriktioner i bl.a. vandsektorloven, varmeforsyningsloven og diverse bekendtgørelse for naturbeskyttelse og til fremme af bedre miljø.

Der er ikke tale om én enkelt og overordnet forretningsmodel men om, at de centrale aktører finder sammen i partnerskaber, som sikrer, at alle får del i den økonomiske og miljømæssige upside ved at gennemføre projekterne.

Rambøll vil med præsentation af to konkrete cases vise, hvordan tværsektorielle fordele allerede succesfuldt er blevet implementeret.

RAMBØLL, Rådgivende ingeniører og andre eksperter. Rambøll arbejder inden for områderne: Byggeri, transport, byudvikling, miljø, vand, energi samt managementrådgivning. Rambølls forretningsenheder i Danmark indgår i Rambøll Gruppen. Rambøll er en førende international ingeniør- og rådgivningsvirksomhed grundlagt i Danmark i 1945. I dag beskæftiger Rambøll over 14.000 medarbejdere, heraf mere end 3.000 medarbejdere i Danmark. Vi har en global tilstedeværelse med en stærk repræsentation i Norden, Storbritannien, Nordamerika, Mellemøsten og Asien-Stillehavsområdet.