SESSION F: KRÜGER A/S – ÅBENT FORUM 2021
Vandcenter Syd. Den 16. september 2021
Det handler om GRØNNE FREMTIDER

TEMA: Forsyningsselskabets ressourcestrategi

Kom og hør Indlæg ved Jesper Houbak Klitgaard, Krüger

Danske Forsyningsselskaber har en god mulighed for at bidrage til grøn omstilling og cirkulær økonomi – og samtidigt få en positiv forretningscase ud af det. Men hvor skal man starte ? Krüger kommer med bud på hvordan man kommer ind og ud af labyrinten – og hvordan der skal prioriteres. Der vises desuden eksempel på hvordan fosfor i spildevand kan genvindes, recirkuleres og skabe indtægt til forsyningsselskabet.

Krüger er en international miljøvirksomhed, der gennem mere end 100 år har arbejdet med vandbehandling til kommuner, forsyninger og industrien. Derudover er vi specialister inden for oprensning af forurenet jord og grundvand i ind- og udland. Vores fokus er altid på miljørigtige og økonomisk fordelagtige løsninger, og sammen med vores kunder skaber vi holdbare løsninger, som bygger på samfundsmæssig ansvarlighed.