Skal høste værdier for kunderne

Digital Strategi 2.0 for Billund Vand & Energi førte til behov for en “datamester”. Datamesteren skal dykke ned i de mange data for at finde nye muligheder for udvikling og mere effektiv drift samt endnu bedre betjening af kunderne. Datamesteren skal hjælpe os til at arbejde med vores mange data mere intelligent, lyder udmeldingen.

– Vi kalder det en datamester, fordi det dels handler om at mestre data, dels fordi det bliver nogle meget konkrete og håndgribelige opgaver, der skal løses. Derfor er datamester et godt begreb for den praktiske tilgang. Data skal være et bindeled mellem vores afdelinger for produktion, plan og projekt samt økonomi og kunder, forklarer adm. direktør Ole P. Johnsen, Billund Vand & Energi.

– En virksomhed som Billund Vand & Energi generer en enorm mængde data, som kan udnyttes meget bedre til gavn for både klima, kunder og økonomi. Det kunne f.eks. være, at vi stiller data til rådighed om, hvor højt grundvandet står i forskellige områder, og hvordan niveauet svinger i forhold til sæson og lokalitet her i kommunen. Den slags information kan have stor værdi, når f.eks. en entreprenør skal planlægge gravearbejde, påpeger Ole P. Johnsen.

Grundvandsdata kan f.eks. også give et billede af, om man som husejer reelt kan nedsive vand på sin grund. Disse data kan vi f.eks. præsentere på et oversigtskort sammen med andre informationer om f.eks. overløb, kloaksystemet generelt og tilslutningspriser. Et andet eksempel kunne være lokale nedbørsdata. De kan f.eks. bruges af landmænd eller måske folk, der planlægger og arrangerer friluftsaktiviteter. Kun fantasien sætter grænser, og nu skal vi i første omgang have et overblik over, hvad mulighederne er,” siger Ole P. Johnsen.

Rent økonomisk forventes det, at den nye datamester hurtigt vil tjene sin egen løn hjem via mere effektiv drift, når de mange data udnyttes til f.eks. optimering af driften.